Syfte och utgångspunkter

Attityder till äldre på arbetsmarknaden har blivit bättre men trots att arbetsgivare är medvetna om att arbetskraften blir äldre, gör de lite för att förbereda sig inför denna förändring. Vinsten av att förbättra levnads- och arbetsvillkor för äldre ger en inte bara en produktivare organisation utan även ett bättre samhälle. 65 är är inte längre pensionsmässigt. Vi blir både äldre och friskare.

Under de närmaste tio åren försvinner ungefär 126 000 chefer från arbetsmarknaden. Siffran motsvarar 48 chefer som pensioneras varje arbetsdag i Sverige, eller 240 chefer på en vecka. Hur ska vi göra med våra äldre chefer? Vad kostar det att förlora en duktig medarbetare två år för tidigt och vad kostar det att några har pensionerat sig på jobbet?

Med rätt strategier ger det nya åldrandet ökad tillgång till resurser och kompetens.

Senior Potentials ® seriösa program bygger på en väldokumenterad metod för högre chefer 55+ och syftar både till att ge ökad produktivitet och till att fler blir motiverade att arbeta längre.

Målgrupp

Företag och organsiationer som vill ligga I framkant och vara föregångare i den demografiska revolutionen. Medarbetare med öppenhet för nya förutsättningar och som vill utvecklas.

Metodik och arbetsgång

Bakgrund

Lena Larsson, grundare
Lena är leg.psykolog och har gedigen erfarenhet av HR arbete både inom privat och offentlig verksamhet. Lena har bland annat en bakgrund som personalchef på Volvo Personvagnar och som personaldirektör i Västra Götalandsregionen (VGR). VGR är Sveriges näst största arbetsgivare med 50.000 anställda.

Amelie Wallin, grundare
Amelie är civ.ek. och har en bred erfarehet från ledande positioner inom privat verksamhet. Amelie har även lång erfarenhet av chefsrekrytering och ledarutveckling inom privat, offentlig verksamhet och akademi. Amelie har bl a en bakgrund som VD på Michaël Berglund Executive Search. Amelie är auktoriserad av ESK – Föreningen Sveriges Executive Search Konsulter.

Lena har gedigen bakgrund från HR arbete i stora geografiskt spridda organisationer och ställer sig frågan;
-när HR är utgångspunkten för affären vilka nya strategier krävs då för senior arbetskraft?

Amelie har gedigen erfarenhet av rekrytering av chefer på ledningsnivå i olika branscher och slås av att få efterfrågar 55+ vid högre chefstillsättningar. Vad händer “after executive search” och kan företag och individen tänka utanför boxen?

De har vardera mer än 20 års operativ erfarenhet från ledande roller I näringslivet och i offentlig sektor. Det innefattar bland annat ansvar för hela verksamheter, marknader och kunder. De har både ett inifrån och utifrån perspektiv. De har arbetat med olika affärslogiker och har gedigen förståelse för politiska miljöer och komplexa organistioner.

Välkommen att kontakta oss!

Lena Larsson
+46 (0)70 889 64 80
Amelie Wallin
+46 (0)70 781 11 00